વિચારતો હતો કે જીતી રહ્યો છું તને


પણ સમયે સાબિત કર્યું કે,_

જીતી ને પણ હારી રહ્યો છું તને.
chaku🥰🖤😘

Gujarati Shayri by Ãadát : 111696702

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now