Free Gujarati Thought Quotes by daya sakariya | 111700791

લીલને નદી લઈ ગઈ તળીયા સુધી
થયું કંઈક સુરજના પહેલા કીરણને
પુછ્યું તપી સુકવી દઈ પાણી ને
આવું એને મળવા ફળીયા સુધી..

-daya sakariya

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories