Free Gujarati Shayri Quotes by Abbas khan | 111739938

એકબીજાની તરફ ઢળીએ છતાં મળીએ નહીં,
ઝૂલતા એવા મિનારા એક તું ને એક હું.
બાગ એક જ, સુગંધ એક જ, રંગ એક જ, એ છતાં,
નોખે નોખા ફૂલ ક્યારા એક તું ને એક હું.
રહી જશે બે દોસ્ત સારા એક તું ને એક હું.....,@

@Quote..

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories