अब ला इलाज हो गए है देव बाबू 1 year ago

ખરીદી શકાય એવું સુખ ક્યાંય વેચાતું નથી ....... મારા વ્હાલા અને વેચી શકાય એવું દુઃખ ક્યાંય હોતું નથી......

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now