Free Gujarati Thought Quotes by Harshad Patel | 111762478

હું એક વર્ષના લાંબા સમય પછી ફરી આ માતૃભારતી ઉપર પરત ફરી રહ્યો છું જેનો મને ઘણોજ આનંદ થાય છેં
🙏

-Harshad Patel

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories