Free Gujarati Blog Quotes by TRUSHAR | 111767075

"તારા જ વિચારોમાં પૂરું થઈ ગયું આ વરસ...


અને એક તારી જ આશા એ શરૂ થયું મારુ નવું વરસ...!!"💙

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories