કોલસાના નગરમાં દિવો લઇને ફરો છો,
સળગાવો છો આગને કે અજવાશ કરો છો.

-karansinh chauhan

Gujarati Shayri by karansinh chauhan : 111775052

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now