Free Gujarati Thank You Quotes by Dipti | 111776467

હું આજ ઢળું કે કાલ ઢળું
ઢળવાની એ પાકું....
પણ સૂરજ ની જેમ છેક સુધી ઝળહળ વાની એ પાકું....

View More   Gujarati Thank You | Gujarati Stories