Free Gujarati Shayri Quotes by Manoj Joshi | 111779817

મરી જવાનું કારણ એ નથી હોતું કે એના વગર રહી નથી શકાતું,,,

પણ એના વગર જીવવું જ નથી હોતું...🙂

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories