આજે સાચે મને હસવું આવે છે એ વાત પર કે કોઈ એક વ્યક્તિ નું જુઠ્ઠાણું ભલે એની ખાસ કહેવાતી વ્યકિત ભલે ના જોઇ શકે પણ એને નખશિખ ઓળખતી હું તો પકડી જ શકું છું...😀😂 જ્યાં છીએ જેવાં છીએ એવા જ present થઈ એ તો life સીધી ને સરળ બની જાય તો જીવવાની પણ મજા આવે... સાચું ને!!??

Gujarati Thought by Varsha Patel : 111786789

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now