હોલીનો ઉત્સવ છે, જીવનમાં રંગોની કાંતિનો, સર્વ રંગોને સમાવતો રંગ, રંગ છે શાંતિનો.

-karansinh chauhan

Gujarati Whatsapp-Status by karansinh chauhan : 111792379

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now