ધીરે કહેવાની વાત માં "રાડ" પાડી
ત્યાંથી જ સબંધ માં "તિરાડ" પડી....

Gujarati Whatsapp-Status by Bharat Gehlot : 111794623

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now