જે કાગળ પર અભણ નો
અંગૂઠો લેવાયો...!!!

એમાં છેલ્લો મુદ્દો હતો
કે ઉપરની બધી શરતો
વાંચી છે..!!!!બસ તકલીફ અહીંયા જ ક્યાંક છે....

Gujarati Whatsapp-Status by Bharat Gehlot : 111796864
Pari Boricha 2 weeks ago

Hmm I know But follow karo pachhi unfollow karo pachha follow karo aavu km

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now