એકાંત અને એકલતા જીવતા શીખવાડી દે છે.....🥺

Gujarati Motivational by માવજી પરમાર : 111818913

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now