આજ થી શરૂથતું નવું વર્ષ તમારા જીવનમાં પ્રેમનો પ્રકાશ, સારા સ્વા્સ્થયની તાજગી,અને સફળતાનો ઉજાસ આપે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના સાથે નુતન વર્ષાભિનંદન

-Arti Geriya

Gujarati Whatsapp-Status by Arti Geriya : 111840218

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now