તમે પાપણ ને પલકારે વાત કહી, મર્મ એનો ઉકેલવામાં રાત વહી.....🌺🌺🌺

Gujarati Whatsapp-Status by Bharat Gehlot : 111842245

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now