#શબ્દોને_સરનામે_
#shabdone_sarname_

ગમતો હોય છે ને પ્રેમથી કરેલો કોઈનો હક.? અને એ પણ જ્યારે special one નો હોય તો વાત જ અલગ!

Gujarati Whatsapp-Status by Shefali : 111845505

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now