નૂતન વર્ષની અમારી નવી જ પ્રસ્તુતિ એટલે આ Small Stories! 📖💝

આપ સૌએ તેનાં પર વરસાવેલ પ્રેમ અને આપેલ આવકાર બદલ હૃદયથી ધન્યવાદ!! 🙏કોઈ વાચકમિત્ર અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં રજૂ થતી આ ટચુકડી વાર્તાઓનો સાથ ચૂકી ગયા હોય તો, તેમને માટે મહિનાનાં અંતમાં ચારે ચાર Small Stories એકસાથે લાવીએ છીએ, જે સ્હેજ! ☺️👍તો વ્હાલા વાચકો, વાંચો, માણો અને મને પરત લખીને પ્રોત્સાહિત કરતા રહો તેવી કામના સાથે- Happy Reading! 📚✍️👇👇 👇https://swatisjournal.com/small-story-monthly-tiny-story-gujarati-stories-january-2023

-

-

-

#stories #smallstories #fiction #tinystories #shortstory #vartaingujarati #gujarativarta #gujaratistory #Gujarati #feelings #lifelessons #life #relationship #emotions #relations #writersnetwork #goodreadsindia #goodreads #indianauthor #lifestories #indian #swatisjournal

Gujarati Story by Swati Joshi : 111857317

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now