સાહિત્ય સંગીત ગ્રુપ દ્વારા E-BOOK-
"વસંત પ્રશસ્તિ"માં મારી રચનાનો સમાવેશ કરવા બદલ આદરણિય સંપાદક- શ્રી જુગલકિશોરભાઈ વ્યાસ
તથા હમેશાં લખવા માટે મને પ્રોત્સાહિત કરનાર રાજુલ બહેન તેમજ શ્રી કૌશિકભાઈ શાહનો હાર્દિક અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. 🙏🙏🙏

નીચેની લીંકથી E Book "વસંત પ્રશસ્તિ " માં મારી રચનાને મળેલ સ્થાન જોઈ શકશો .
👇👇👇👇

Here's the link to the file:

https://us.docworkspace.com/d/cIEKPqLfKAanWn6AG?sa=S3&st=0

https://drive.google.com/file/d/1yclapdcl8JMXXMh8POG-oBDMn5XDXvLs/view?usp=drivesdk

"આવશે વસંત"

વૃક્ષોની ડાળ ડાળ રટે, આવશે વસંત.
સરવર પાળે, નદી તટે, આવશે વસંત.

ખીલ્યાં કેશુડાં ને ખીલ્યાં છે ગુલમહોર,
વૃક્ષોનાં પર્ણ પર્ણ કહે, આવશે વસંત.

કાજળ ભર્યા નયને, પાંપણના કિનારે ,
પવનમાં લહેરાતી લટે, આવશે વસંત.

આવીને એક અશ્રુ સમી ગયું આંખમાં,
સનમના મીઠા સ્મરણે, આવશે વસંત.

પ્રતિક્ષામાં મિત્રોની ટળવળે છે બાંકડો,
"વ્યોમ" આજ ઉપવને, આવશે વસંત.


વિનોદ.મો.સોલંકી "વ્યોમ" મુ. રાપર.
vinodsolanki2712@gmail.com

Gujarati Poem by વિનોદ. મો. સોલંકી .વ્યોમ. : 111863733

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now