મારી અદ્ભુત ટૂંકીવાર્તાઓ અને ટૂંકી નવલકથાઓ, ૧૫૦ જેટલી!!! વાંચો માતૃભારતી પર. લાઈક કરી શેર કરવા વિનંતી. આભાર🙏🙏
https://www.matrubharti.com/shamimmerchant6805

Gujarati Story by SHAMIM MERCHANT : 111864335

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now