જો ને!દોસ્તો તો , બિમાર પડવા જ ક્યાં દે છે ..😊
કોઈ દવા, કોઈ દૂઆ, કોઈ જયુસ
તો વળી કોઈ પ્યારી મુસ્કાન લઈને આવી જાય છે...
અનુરાગ બાસુ*

Gujarati Blog by Anurag Basu : 111865108

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now