"માનો સ્પર્શ" by SHAMIM MERCHANT read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19940168/believe-touch

"સ્પર્શ....માનો સ્પર્શ. હા! હવે આ જ એક ઉકેલ છે, જે બંનેને બચાવી શકશે.”

*હૃદયસ્પર્શી ટૂંકીવાર્તા*

*© શમીમ મર્ચન્ટ*

Gujarati Story by SHAMIM MERCHANT : 111865570

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now