જિંદગી માનો તો એક સફર જ છે.
કયારેક સરળ અને કઠિન ડગર છે.

નિત નવાં ચહેરા ભટકાય જાય છે.
ભટકાઈને અનુભવ દેતાં જાય છે.

ક્યારેક સુખની સરવાણી વહે છે.
કયારેક દુઃખનાં કંટક ભોંકાય છે.

સંબંધોનાં તાંતણા બંધાતા જાય છે.
અચાનક ગૂંચથી તૂટી પણ જાય છે.

સ્વપ્ન નગરીની રોજ સહેલ થાય છે.
આંખો ઉઘડતાં હકીકત પરખાય છે.


મીરાં

-Bhavna Chauhan

Gujarati Whatsapp-Status by Bhavna Chauhan : 111865876

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now