એકવાર એ જો આવી જાય તો,
તો બસ રવિવારે મદહોશ થઇ જાવું છે એના મિલનમાં, એના વિરહમાં!

-Maitri Barbhaiya

Gujarati Shayri by Maitri Barbhaiya : 111867984

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now