*ખબર નહિ હવે કોને*

*કહેતી હશે કે હુ બસ તારી જ છુ* 🩷

Gujarati Thank You by Parmar Narvirsinh : 111876212

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now