તારી ને મારી દરેક વ્યથા ટળી જતી,
દોસ્ત! એક કટીંગ ચા અનેક આહને ગળી જતી.

ચા દિવસ ની શુભેચ્છા☕

Gujarati Whatsapp-Status by Falguni Dost : 111876709

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now