જોને દુનિયાની બીજી તરફ આપણી દુનિયા સમાંતર વિશ્વથી નોખી.
દોસ્ત! તારી ને મારી આ તોફાની દુનિયા એકદમ બધાથી અનોખી.
Happy Brother's Day 😊

Gujarati Whatsapp-Status by Falguni Dost : 111877216

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now