આ દિલથી દિલની સફરનો રાઝ દિલમાં બંધ છે,

શ્વાસોચ્છવાસના આવનજાવનનું રહસ્ય અકબંધ છે,

તારો જ અંશ છું, વંશ છું, છતા વિવશ છુ...

સમજાય નહીં એવો પ્રભુ તારો આ પ્રબંધ છે.

-Falguni Dost

Gujarati Whatsapp-Status by Falguni Dost : 111895890
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now