જેની સાથે
જીવવાની ઈચ્છા હોય,
એની સામે જીતવાની
જીદ છોડી દેવાય !!☑️☑️

-Shital V Ramanuj

Gujarati Whatsapp-Status by Shital V Ramanuj : 111897475

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now