ઓય સાંભળ એક વાત કહું ??

હું ધીરે ધીરે મરી જઈશ તારા વિના

Gujarati Whatsapp-Status by તેજલ અલગારી : 111377866
Ash 1 year ago

Koi martu nathi dost

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now