કેટલાય હાથ પાછળ છૂટી ગયા અને નવા હાથે આગળ વધવામાં સાથ આપ્યો,
કદાચ એટલે મને મંઝિલ કરતા આ સફર વધારે ગમવા લાગ્યો.

- કિંજલ પટેલ (કિરા)

@words_of_heart23
@bts.world.official

#world_of_kiraa #literaturelover #literaturelove #literaturequotes #classicliterature #literaturelovers #book #reading #bookstagram #bookworms #mypreciousthoughts

Gujarati Quotes by Kinjal Patel : 111719557

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now