Free Gujarati Good Night Quotes by ANAND SAMANI | 111763419

કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે વધારે પડતા નજીક ના થવું, આજનો માણસ રોજ સવારે નવી લાગણીઓ સાથે ઉઠે છે !! ***શુભ રાત્રી***

-ANAND SAMANI

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories