શબ્દો લખતા હજાર લખીએ,
નામ તારું આવ્યું ને મૌન ઘેરી મળ્યું મને...

- રોહિણીબા પરમાર "રાહી"

Gujarati Shayri by Rohiniba Parmar Raahi : 111764495

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now