સુખની શોધ શું કરું,
દુઃખ તો ક્યારેય તું આપતો નથી...

- રોહિણીબા પરમાર "રાહી"

Gujarati Shayri by Rohiniba Parmar Raahi : 111766010

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now