તારા સ્પર્શ માત્રથી તારામાં સમાઈ જાઉં છું, કોણ છું હું, ક્યાં છું હું એ બધું જ ભૂલી જાઉં છું !!

-Mewada Hasmukh

Gujarati Good Morning by Mewada Hasmukh : 111807570

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now