Free Gujarati News Quotes by Ashwin Rawal | 111820056


વારસદાર (નવલકથા)
અશ્વિન રાવલની કલમે....

" પ્રાયશ્ચિત" પછી નવી નવલકથા "વારસદાર" 21મી જુલાઈથી માતૃભારતીમાં...
એક પણ પ્રકરણ ચૂકશો નહીં.