કોઈના થી જુદા પડવાની એક સરળ રીત એ છે કે તેને સતત પકડીને રાખવું.....
-DR. ROHAN PARMAR

Gujarati Whatsapp-Status by Dr. Rohan Parmar : 111851107

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now