હવે તો હર્ષાશ્રુ આવશે ને?


શું કરું , કેવી રીતે કરું, તો આવે તારી આંખમાં હર્ષાશ્રુ

પ્રેમભરી વાતો કરીએ કે મસ્તીભરી પળો વાગોળીએ

કોરી પાટી પર દિલ ચીતરું કે દિલ ખોલીને બતાવું

હર કંપન નામ લે છે સતત, એ ક્યાં તને ખબર

હું તારાથી દૂર છું ને તુ મારાથી ,કેવા સંજોગો આવી ગયા

હૃદય ચાહતથી ભરચક, પણ ભીડમાં એકલી પડી ગઈ છું,

આ અવિરત કોલાહલમાં એક જ તો સાદ સંભળાય છે

' વિજોગથી પ્રેમ વધશે ને , અંતરના તાર ઝણઝણશે ને,'

આવું છું તારી સમીપ, ધબકારમાં મારું નામ તો સંભળાશે ને

બહું રહ્યા કોરા નયન ,' નિજ ' હવે તો હર્ષાશ્રુ આવશે ને?
.
.
જતીન ભટ્ટ ' નિજ '
94268 61995

Gujarati Poem by Jatin Bhatt... NIJ : 111896563

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now