હું કવિતા લખતો નથી કવિતા મને લખે છે.

-karansinh chauhan

Gujarati Shayri by karansinh chauhan : 111664106

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now