Free Gujarati Romance Quotes by Pandya Ravi | 111793848

પ્રેમ એને કરો જેને તમારી પડી છે, એને નહીં જેની તમને પડી છે..!!

-Pandya Ravi

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories