રંગ હતો શ્વેત મારા ચારિત્ર્યનો, આવવાથી તારા તે ગુલાબી થઈ ગયો.મળયો આજે રંગ અેક બીજો મને, મારા અસ્તિત્વનો રંગ તારામાં વહિ ગયો.

-karansinh chauhan

Gujarati Shayri by karansinh chauhan : 111796045

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now