લોકો સામે કે પોત હદયે ઝોલ નથી
બસ એટલો જ અમારો મોલ છે

ચારિત્ર્યના પંથે ભટકાયા નથી એ અમારો રોલ છે
બસ એટલો જ અમારો મોલ છે

જે છે તે દેખાય છે આંખોમાં એ જ પોલ છે
બાકી સંબંધોમાં છેતરપિંડી કરતા સંબંધ જ ન બાંધવો એ જ અમારો સમજનો ઢોલ છે

બસ એટલો જ અમારો મોલ છે...બસ....

રવિ લખતરીયા

Gujarati Whatsapp-Status by Ravi Lakhtariya : 111821413

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now