અંતરમનના દ્વાર પર
જલક રહીથી એક જ્યોતિ
આંખ ખોલકે દેખા તો,મુસ્કાનલીયે ખડેથે
વો કોઇ ઔર નહી પર મેરે ઘનશ્યામ થે .
માનો મુસ્કુરાહટ બીખેર્રે કહ રહા થા
કંબસે આશ લીયે તેરીચોખટ પે ખડા હું મૈયા
માખન મીસરી ના સહી એક છેટીસી મુસ્કાન !
દે દે મૈયા તેરે સાથ મેરા ભી દીન સવર જાયે મૈયા

Gujarati Whatsapp-Status by Saroj Bhagat : 111859787

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now