*સ્ત્રી ખુદ જ ડૂબવા ત્યાર છે.*

*દરિયો જો એની પસંદ નો મળે.*

Gujarati Romance by Parmar Narvirsinh : 111874805

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now