જેમ હથેળી મળી હતી આપણી.....
કાશ !! તેમ રેખાઓ ય મળી જતી.....

તો આ સુંદર પ્રેમ કહાની અધૂરી ન રહી જતી....🌹❤️

Gujarati Romance by Parmar Narvirsinh : 111875212

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now