કહેવું છે મારે પણ સંભાળવાવાળુ કોઈ નથી,
જો ચૂપ થઈ જાવ હું તો મનાવવાવાળુ કોઈ નથી....

🙏 જય શ્રી કૃષ્ણ🙏

Gujarati Good Morning by Parmar Narvirsinh : 111875661

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now