કુદરતે પણ ખરી કરી જીવનની આંટીઘૂંટી,

દોસ્ત! હક વગરની હકદાર જિંદગીમાં તારી જગ્યા ખૂટી.

Gujarati Whatsapp-Status by Falguni Dost : 111877299

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now