ટેવ ભલે તેની હોય મનમાં ગુમાન રાખવાની,
સમયને ટેવ બહું અટપટી છે જવાબ આપવાની.

-રાજેન્દ્રકુમાર એન. વાઘેલા

Gujarati Quotes by રાજેન્દ્રકુમાર એન. વાઘેલા : 111761277

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now