Free Gujarati Thought Quotes by Kuldeep Parikh | 111763826

જુદા થઈને પાછા મળવામાં પણ અલગ જ અનુભૂતિ રહેલી છે, કેમ કે કોઈ મુલાકાત અઘૂરી રહેતી નથી પણ સંજોગો ને કારણે અલગ થવું પડે

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories