કેટલાક સંબધ સ્વાથૅ ના નહિ પણ લાગણી ના હોય જેમાં ખુશીઓ સિવાય બીજું કંઈ જ ના હોય ,આ સંબધ ભગવાને પોતે બનાયો હોય છે ...😘❣️❣️😊😍

Gujarati Thought by Bhagvati Jumani : 111865601

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now